BITEAM Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter BITEAM Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar BITEAM Aktiebolag i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1992-12-29 så har BITEAM Aktiebolag varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är BITEAM Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med BITEAM Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Sagostigen 9, 167 54, Bromma. Vi ni istället prata med BITEAM Aktiebolag så kan ni göra det på 08-254325.

Bolaget skall -utveckla och marknadsföra samt att bedriva konsult- och kurs- verksamhet inom området tekniska textilier inom området vävda material - bedriva övrig konsultverksamhet inom företagsledning och marknadsföring - bedriva handel och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Winberg, Gustaf Per Fredrik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hamilton, Hugo Didrik Gerald Carl som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Waern, Hans Jacob som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Britt-Inger Margareta som är född 1950 och har titeln Suppleant, Frosch, Lennart Johan Fredrik som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Winberg, Gustaf Per Fredrik .

BITEAM Aktiebolag har 556458-9025 som sitt organisationsnummer.