Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB

Stockholms län

Information

Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1992-06-26. Men sedan 1996-01-01 så har Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Lundag. 41, 117 27, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att bolag som Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolagets verksamhet är tillhandahållande av redovisnings- och revisionstjänster samt konsultationer inom beskattnings- och redovisningsfrågor.

Firmatecknare för Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB och det är följande personer, Eriksson, Lars Håkan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Stadler, Johanna Hanni Margit som är född 1940 och har titeln Suppleant, Arnedal, Bengt som är född 1954 och har titeln Revisor, Arnedal Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Håkan Ericsson Redovisningsbyrå AB är 556449-9993.