Aktiebolaget Borgen

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Aktiebolaget Borgen är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Aktiebolaget Borgen är ett av dem. Statusen för Aktiebolaget Borgen är att Bolaget är aktivt.

Aktiebolaget Borgen är ett Aktiebolag och skapades 1992-06-04. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som Aktiebolaget Borgen ska trivas.

Aktiebolaget Borgen är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andra värdehandlingar, samt att direkt eller genom dotter- bolag bedriva skogsbruk, bearbeta, förädla och försälja skogs- produkter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Aktiebolaget Borgen är momsregistrerat och det har de varit sedan 1992-01-01.

Idag är Aktiebolaget Borgen Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Borgen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0240-88250.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bäckman, Per-Erik Gunnar -Engwall, Lars Otto Victor -Fahlgren, Carl Krister -Jacobsson, Hans Ove -Karlsson, Lasse Tommy Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Aktiebolaget Borgen är Karlsson, Lasse Tommy som är född 1952 och har titeln VD, Karlsson, Lasse Tommy som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Fahlgren, Carl Krister som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bäckman, Per-Erik Gunnar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Engwall, Lars Otto Victor som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallin, Christer Leif-Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantJacobsson, Hans Ove som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Martin Hans Erik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Håberg, Hans-Göran som är född 1950 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSemb, Karl Håkan som är född 1959 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantAngbjär, Nils Erik som är född 1948 och har titeln RevisorWallinder, Bengt Ove som är född 1949 och har titeln RevisorNilsson, Karin Alice som är född 1958 och har titeln RevisorssuppleantSjöström, Torbjörn som är född 1959 och har titeln RevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorK.A.N Ekonomi och Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Aktiebolaget Borgen har 556448-3252 som sitt organisationsnummer.