Wallgrund Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wallgrund Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Wallgrund Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Wallgrund Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Wallgrund Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Wallgrund Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Wallgrund Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Wallgrund Aktiebolag har idag 556446-6448 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Wallgrund Aktiebolag

Bolaget skall driva rederi eller industri, idka handel med och förvalta fast egendom samt utöva i samband med nämnda verksamhetsgrenar närstående eller därmed eljest förenlig rörelse. Verksamheten skall icke omfatta sådan lönerörelse som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

I Wallgrund Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kleberg, Jonas Olof Gillis som är född 1963 och har titeln VD, Kleberg, Jonas Olof Gillis som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagel, Nils Lennart Fredrik som är född 1949 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Åkervall, Hans Lennart som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .