Wuwei Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wuwei Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Wuwei Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Wuwei Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Wuwei Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1991-03-13. Men sedan 1996-01-01 så har Wuwei Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till S:t Eriksg. 48, 112 34, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Wuwei Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6530460.

Stockholm arbetar för att bolag som Wuwei Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Wuwei Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva - Psykologisk psykoterapeutisk utredning och behandling på firmans mottagning. - Kontraktsbaserad psykologisk psykoterapeutisk utredning och behandling med företag, organisationer, landsting och kommuner som kunder. - Utbildning och kursverksamhet avseende: 1. Psykologi Hälsopsykologi Neuropsykologi 2. Psykoterapi 3. Hypnos FMT 4. Balansorienterad terapi 5. Rörelse- och kroppsterapi 6. Uttryckande konstterapi 7. Bildterapi 8. Musikterapi 9. Kalligrafi 10. Taiji Quan och andra rörelse och självförsvarskonster 11. Qigong 12. Biologisk medicin och näringslära och annan verksamheten förenlig utbildnings och kursverksamhet - Handledning och konsultation - Organisationspsykologisk verksamhet - Idrottspsykologisk verksamhet - Forskning - Projektverksamhet inom sjukvård och förebyggande hälsovård - Gruppverksamhet med inriktning på förebyggande hälsovård - Bokförlagsverksamhet - Bokhandelsverksamhet - Tidningsutgivning - Skribentverksamhet - Produktion av: 1.Video-, DVD- och audioinspelningar 2. Grafisk alster, hemsidor etc. och andra med verksamheten associerade produkter - Försäljning av: 1. Video-, DVD- och audioinspelningar 2. Grafiska alster, hemsidor etc 3. Kalligrafisk utrustning 4. Utrustning för utövande av rörelse- och självförsvarskonster och andra med verksamheten associerade produkter - Import och export av produkter förenliga med firmans verksamhet - Produktion och försäljning av husritningar utifrån hälsopsykologiska aspekter - Kursgårdsverksamhet - Restaurang och eller kaféverksamhet - Aktiehandel och ävensom idka härmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Wuwei Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Wuwei Aktiebolag och det är följande personer, Flodgren, Kjell Lennart som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Flodgren, Åsa Christina som är född 1968 och har titeln Suppleant, Åström, Monika Cecilia som är född 1968 och har titeln Revisor, Luleå Revisionskontor Handelsbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Wuwei Aktiebolag är 556421-8864.