LF Gruppen AB

Stockholms län

Information

LF Gruppen AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som LF Gruppen AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

LF Gruppen AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1991-02-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, 106 50, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på LF Gruppen AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att verksamheter som LF Gruppen AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för LF Gruppen AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall ha till ändamål att som ett led i länsförsäkringsbolagens verksamhet erbjuda och samordna information, rådgivning och annan service avseende försäkring och andra finansiella tjänster samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för LF Gruppen AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till LF Gruppen AB och det är följande personer, Nilsson, Lars-Göran som är född 1971 och har titeln Likvidator, Baeckström, Johan Fredrik Elimar som är född 1954 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för LF Gruppen AB är 556420-8535.