Consigna Aktiebolag

Stockholms län

Information

Consigna Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Consigna Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Consigna Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Consigna Aktiebolag har haft sedan 2004-09-02. Consigna Aktiebolag har funnits sedan och 2004-09-02 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Consigna Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Norrtullsg. 9, 113 29, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-311744.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Consigna Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Consigna Aktiebolag har idag 556420-5416 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Consigna Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med fast och lös egendom och värdepapper samt äga och förvalta lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Consigna Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Karl-Gustaf som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Ewa Charlotta som är född 1963 och har titeln Suppleant, Fagerström, Lars Sune Markus som är född 1942 och har titeln Revisor, Sune Fagerströms Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor, .