Plombera i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

Plombera i Stockholm Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Plombera i Stockholm Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Plombera i Stockholm Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Plombera i Stockholm Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Plombera i Stockholm Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Plombera i Stockholm Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Saturnusv. 2, 184 50, Åkersberga men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54088990.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Plombera i Stockholm Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Plombera i Stockholm Aktiebolag har idag 556420-5317 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hultin, Agneta Monica -Hultin, Hans Mikael Firman tecknas två i förening av -Hultin, Agneta Monica -Hultin, Hans Mikael -Papinski, Martin är den som för stunden ansvarar för Plombera i Stockholm Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tandvård, konsulterande verksamhet inom friskvård, utveckling och marknadsföring av nya tekniker, metoder och produkter, företrädesvis med anknytning till friskvård och tandvård. Handelsverksamhet inom medicinska, kemiska och tekniska områden, företrädesvis med anknytning till miljövård.

I Plombera i Stockholm Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hultin, Hans Mikael som är född 1958 och har titeln VD, Hultin, Hans Mikael som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Papinski, Martin som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hultin, Agneta Monica som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Papinski, Ewa som är född 1944 och har titeln Suppleant, Papinski, Peter Karl som är född 1970 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Palm, Erik Tomas som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .