Nakterhuset Förlags Aktiebolag

Stockholms län

Information

Nakterhuset Förlags Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Nakterhuset Förlags Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nakterhuset Förlags Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Nakterhuset Förlags Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Nakterhuset Förlags Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Nakterhuset Förlags Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Grev Tureg. 19, 114 38, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-50667800.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Nakterhuset Förlags Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Nakterhuset Förlags Aktiebolag har idag 556415-6700 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Nakterhuset Förlags Aktiebolag

Bolaget skall driva förlagsverksamhet inom tidningsbranschen.

I Nakterhuset Förlags Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fredlund, Bo Håkan Lennart som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Fredrik som är född 1965 och har titeln Suppleant, Gustafsson, Per Gustaf Johan som är född 1959 och har titeln Revisor, Falk, Kari Maria som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .