LOGER Aktiebolag

Stockholms län

Information

LOGER Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där LOGER Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. LOGER Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. LOGER Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till LOGER Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Karlav. 66, 114 59, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6608242.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är LOGER Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

LOGER Aktiebolag har idag 556407-2287 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för LOGER Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena marknadsföring, data, ekonomistyrning och bedriva agenturverksamhet inom området verkstadsindustri samt äga och förvalta aktier, andelar, obligationer och andra värdepapper samt fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.

I LOGER Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gerbaulet, Willi Helge Roland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Åke Christer som är född 1950 och har titeln Suppleant, Eklöf, Bengt Olof som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .