Turbomin Aktiebolag

Stockholms län

Information

Turbomin Aktiebolag är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Turbomin Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Turbomin Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Turbomin Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-06-26. Men sedan 1990-01-01 så har Turbomin Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Författarv. 19, 167 71, Bromma. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Turbomin Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6230643.

Stockholm arbetar för att företag som Turbomin Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Turbomin Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall driva utveckling och framtagning av strömningsmaskiner, energiomvandlare och flygfarkoster samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Turbomin Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Turbomin Aktiebolag och det är följande personer, Almé, Göran Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandell, Rut Inger Monica som är född 1952 och har titeln Suppleant, Hedqvist, Gunilla Chatarina som är född 1958 och har titeln Revisor, Hedqvist, Ernst Karl Henrik som är född 1944 och har titeln Revisorssuppleant, Valkyrian Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Turbomin Aktiebolag är 556399-9035.