Sunnex Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk samt med reklamprodukter, bedriva produktutveckling,tillverkning och handel med arbetsmiljörelaterade produkter, bedriva utveckling, handel och service med elkomponenter för industriellt bruk, att bedriva finansverksamhet utan bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Sunnex Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Stockholm så är Sunnex Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1989-12-21 så skapades Sunnex Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Sunnex Aktiebolag har haft det sedan 1996-01-01.

Sunnex Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1996-01-01

556380-6842 är organisationsnummret för bolaget som finns i Stockholm.

Just nu är Sunnex Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Sunnex Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 08-54470669 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Sunnex Aktiebolag är Backman, Lars Olof som är född 1945 och har titeln Extern VD, Lindqvist, Guy Kenneth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Kenneth Anders Roger som är född 1967 och har titeln Suppleant, Engström, Sten Anders Sune som är född 1947 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .