Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag

Stockholms län

Information

Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Mosebacke Torg 6, 116 46, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6405895.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag har idag 556372-0720 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsledning och företagsutveckling, textproduktion och grafisk form, yttre och inre miljö (energi och comfort), arkitektur och projektledning inom byggnadsområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Zetagraf, Janlinder & Zetterholm Konsult Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Zetterholm, Dagny Gun-Britt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Janlinder, Hans Gösta Olof som är född 1941 och har titeln Suppleant, Jansson, Lars Christer som är född 1948 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .