Alloffset AB

Stockholms län

Information

Alloffset AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Alloffset AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Alloffset AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Alloffset AB har haft sedan 1994-01-01. Alloffset AB har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Alloffset AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Stallarholmsv. 10, 124 59, Bandhagen men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55621010.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Alloffset AB Privat, ej börsnoterat.

Alloffset AB har idag 556322-0655 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Alloffset AB

Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet, digitalt tryckeri, pree press, bokbinderi, distrubition av tryckalster samt därmed förenlig verksamhet.

I Alloffset AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Björn Gunnar som är född 1963 och har titeln VD, Olsson, Björn Gunnar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jernström, Kjell Michael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jernström, Anna Karin som är född 1964 och har titeln Suppleant, Karlestedt, Jan Oscar som är född 1954 och har titeln Revisor, Affärssynergi JK AB som är född och har titeln Revisor.