Visdom i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Visdom i Stockholm Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Visdom i Stockholm Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Visdom i Stockholm Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Visdom i Stockholm Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1988-03-03. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Visdom i Stockholm Aktiebolag ska trivas.

Visdom i Stockholm Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall förvalta fastigheter samt bedriva uppdragsverksamhet inom utbildning och information ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Visdom i Stockholm Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1988-01-01.

Idag är Visdom i Stockholm Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Visdom i Stockholm Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7294900.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Visdom i Stockholm Aktiebolag är Dannqvist, Karl Magnus som är född 1965 och har titeln VD, Dannqvist, Karl Magnus som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bosdotter Abrahamsson, Maria Inga som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Brandt Ygeman, Britt Elisabeth som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Isacson, Karl Bjarne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorBjelkberg, Eva Birgitta som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, Andersson, Rolf Tore som är född 1950 och har titeln Lekmannarevisor, .

Visdom i Stockholm Aktiebolag har 556315-4078 som sitt organisationsnummer.