Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bolaget skall bedriva produktion, parti- och detaljhandel av byggnads-, hushålls- och hobbymaskiner, radio, televisions-, och musikelektronik, data-, optik- och telefoniutrustning, musikinstrument, motorfordon, båtar, båtmotorer, sport och fritidsutrustning, textilier, konfektion, möbler och inredningar samt därtill hörande import och export. Bolagets verksamhet skall även omfatta tillbehör, tjänster, utbildning, uthyrning samt rättigheter med anknytning härtill samt transport av varor och personer till lands, sjöss och i luften, förvalta föreningar och stiftelser, bedriva centrala koncernledningsfunktioner för hel- och delägda bolag, teknisk och ekonomisk konsultverksamhet, produktion, förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler, hyresförmedling av egna och andras produkter och tjänster, finansverksamhet dock ej sådan som omfattas av lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag samt sådan som avses i bankrörelselagen, försäkringsmäkleri samt andra därmed förenliga verksamheter.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Stockholm så är Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1987-09-15 så skapades Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag har haft det sedan 2003-10-30.

Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

556305-8642 är organisationsnummret för företaget som finns i Stockholm.

Just nu är Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 08-104150 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen

Följande personer är på något sätt aktiva inom Rak Kommunikation i Stockholm Aktiebolag är Stenhardt, Bror Håkan Eugen som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlgren, Maud Ingrid Ulrika som är född 1923 och har titeln Suppleant, Johansson, Elsa Mariann som är född 1951 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .