Excel Konsult Aktiebolag

Stockholms län

Information

Excel Konsult Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Excel Konsult Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Excel Konsult Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Excel Konsult Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Excel Konsult Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Excel Konsult Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Warfvinges v. 26, 112 51, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6505640.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Excel Konsult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Excel Konsult Aktiebolag har idag 556280-6322 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Excel Konsult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tävlings- och avelsverksamhet med trav- hästar, konsultverksamhet inom psykiatri, konsultationer och behjälplig inom läromedelsbranschen, systemutveckling inom databranschen och därmed förenlig verksamhet.

I Excel Konsult Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlqvist, Bo Hugo som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Camilla Maria som är född 1967 och har titeln Suppleant, Ahlstrand, Thomas Lock som är född 1957 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .