Näringslivskredit NLK Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och Näringslivskredit NLK Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Näringslivskredit NLK Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Näringslivskredit NLK Aktiebolag är att Bolaget är inaktivt.

Näringslivskredit NLK Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1987-01-26. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där företaget finns i jobbar för att företag som Näringslivskredit NLK Aktiebolag ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att medverka vid finansiering av näringsverksamheter dels genom lämnande av lån, huvudsakligen av långfristig karaktär, dels genom ställande av gatantier för sådana lån, att bedriva leasingverksamhet, främst avseende kontors-, data- och kommunikationsutrustning, att äga och förvalta aktier och andelar och att bedriva konsultverksamhet avssende finansiering och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Näringslivskredit NLK Aktiebolag inte är momsregistrerat.

Idag är Näringslivskredit NLK Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Näringslivskredit NLK Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-237420.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Thomsson, Claes Erik i förening med en av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Näringslivskredit NLK Aktiebolag är Thomsson, Claes Erik som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Billing, Bo Johan Magnus som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jessing, Claes Erik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrsten, Mats Karl Gustav som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Åström, John Erik som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Näringslivskredit NLK Aktiebolag har 556270-1432 som sitt organisationsnummer.