Rederiaktiebolaget Walltime

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Rederiaktiebolaget Walltime. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Rederiaktiebolaget Walltime tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Rederiaktiebolaget Walltime är ej momsregistretat och har organisationsnummer 556253-9840.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7720500.

Rederiaktiebolaget Walltime är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Rederiaktiebolaget Walltime så sitter följande personer i styrelsen: , , , Thyberg, Anders Mikael som är född 1962 och har titeln Suppleant , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, driva rederi-, skeppsmäkleri-, råvaruhandelsrörelse med mettaller, malmer och olja samt animaliska och vegetabiliska råvaror, idka handel med och förvalta fast egendom, aktier, värdepapper samt lämna lån och utöva annan i samband med nämnda verksamhetsgrenar närstående eller därmed eljest förenlig rörelse. Verksamheten skall icke omfatta sådan lånerörelse som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.