Södra Station Spel & Video AB

Stockholms län

Information

Södra Station Spel & Video AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Södra Station Spel & Video AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Södra Station Spel & Video AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1984-11-06.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kungsg. 29, 302 27, Halmstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Södra Station Spel & Video AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7200280.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Södra Station Spel & Video AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Södra Station Spel & Video AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva uthyrning och försäljning av videofilm, försäljning av tobaksvaror, tidningar och livsmedel, kommissionsverksamhet beträffande tips och lotterier samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Södra Station Spel & Video AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Södra Station Spel & Video AB och det är följande personer, Saleem, Choudhry Humayun som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Abidin, Zain Ul som är född 1984 och har titeln Suppleant, Persson, Stefan Torsten som är född 1963 och har titeln Revisor, Convensia Revision SP AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Södra Station Spel & Video AB är 556251-1989.