Globen Förvaltning Aktiebolag

Stockholms län

Information

Globen Förvaltning Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Globen Förvaltning Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Globen Förvaltning Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Globen Förvaltning Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Globen Förvaltning Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Globen Förvaltning Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Paulsg. 1, 118 46, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6408420.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Globen Förvaltning Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Globen Förvaltning Aktiebolag har idag 556246-9881 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Globen Förvaltning Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt driva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet däri inbegripet åtaganden av administrativa uppdrag och förmedlingsuppdrag.

I Globen Förvaltning Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Drevinger, Kjell Sigurd Johannes som är född 1948 och har titeln VD, Drevinger, Kjell Sigurd Johannes som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lannefjärd, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Suppleant, Berg, Mats Erik som är född 1944 och har titeln Revisor, Roos, Anders Einar som är född 1942 och har titeln Revisorssuppleant, Revisionskompaniet Berg Aktiebolag som är född och har titeln RevisorSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .