Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag

Stockholms län

Information

Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1985-01-30. Men sedan 1994-01-01 så har Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Bergsg. 27, 112 28, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-246015.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva rådgivning avseende ekonomiska och ledningsmässiga frågeställningar samt äga, förvalta och försälja lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Karlsson, Ingegerd Kristina -Karlsson, Stig Åke Ragnar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag och det är följande personer, Karlsson, Stig Åke Ragnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingegerd Kristina som är född 1944 och har titeln Suppleant, Nylén, Per Svante som är född 1956 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Stig Karlsson i Stockholm Aktiebolag är 556246-0609.