Roburs Första Fondadministration AB

Stockholms län

Information

556242-5628 är organisationsnummer för bolaget Roburs Första Fondadministration AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Roburs Första Fondadministration AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Stockholm som är den kommunen som Roburs Första Fondadministration AB finns i.

Roburs Första Fondadministration AB har varit registrerat sedan 1984-04-18 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Roburs Första Fondadministration AB så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Roburs Första Fondadministration AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Stockholm som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Roburs Första Fondadministration AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ardhe, Mats Jonas -Olsson, Sarah Maria -Tovi, Carina Birgit Sofia

Vill ni komma i kontakt med Roburs Första Fondadministration AB så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Malmtorgsg. 8, 111 51, Stockholm

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att medverka vid marknadsföring av investeringsfonder samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Roburs Första Fondadministration AB och det är Tovi, Carina Birgit Sofia som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Ardhe, Mats Jonas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sarah Maria som är född 1974 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Larsson, Jan Erik som är född 1951 och har titeln Huvudansvarigrevisor,