Lindorff Sverige AB

Stockholms län

Information

Lindorff Sverige AB är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Lindorff Sverige AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Lindorff Sverige AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Lindorff Sverige AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1981-04-09. Men sedan 2005-11-24 så har Lindorff Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Fredsborgsg. 24, 117 43, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lindorff Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-58728100.

Stockholm arbetar för att bolag som Lindorff Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lindorff Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet inom och utom riket samt konsult- och utbildningsverksamhet inom ovan nämnda bransch samt idka därmed förenlig verksamhet. Därtill skall aktiebolagets verksamhet bedriva finansieringsverksamhet innefattande främst köp och indrivande av fodringar samt jämförlig verksamhet.

Firmatecknare för Lindorff Sverige AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lindorff Sverige AB och det är följande personer, Charnouby, Nabil Michael som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Charnouby, Nabil Michael som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Zimmer, Frederik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hvidsten, Klaus som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Sandsjö, Anette Elisabeth som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Carl Lauritz Michael som är född 1959 och har titeln Revisor.Kaiser de Carolis, Helena Kerstin H som är född 1971 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lindorff Sverige AB är 556209-5363.