KANON AB

Stockholms län

Information

KANON AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där KANON AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. KANON AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket KANON AB har haft sedan 1994-01-01. KANON AB har funnits sedan och 2007-10-04 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till KANON AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6666300.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är KANON AB Privat, ej börsnoterat.

KANON AB har idag 556206-1043 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hjelm, Carl Peter -Hjelm, Maria Elisabeth Christina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för KANON AB

Bolaget skall idka tillverkning, handel och agenturverksamhet inom områdena gjuteri, sportkonfektion och sportutrustning, tillverkning av alkoholhaltiga drycker samt att äga och förvalta fast och lös egendom ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.

I KANON AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Göran Andreas som är född 1974 och har titeln Extern VD, Hjelm, Carl Peter som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelm, Maria Elisabeth Christina som är född 1955 och har titeln Suppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, Fridblom, Mats som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .