Itron Sweden Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Itron Sweden Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Itron Sweden Aktiebolag i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Itron Sweden Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1979-10-04 så har Itron Sweden Aktiebolag varit registrerat och sedan 1979-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Itron Sweden Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Itron Sweden Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Adolfsbergsv. 29, 168 66, Bromma. Vi ni istället prata med Itron Sweden Aktiebolag så kan ni göra det på 08-56200500.

Föremålet för bolagets verksamhet är a) att montera, konstruera, marknadsföra, sälja, distibuera, reparera och underhålla vatten-, elektricitets-, gas- och värmemätare för bostäder och industri, b) att utveckla, konstruera, marknadsföra, sälja och distribuera alla sorters system och programvara för drift av automatiserade mätare, samt övriga därtill hörande anordningar vilka omfattar programvaror och komponenter, och som erfodras för att driva sådanna system för elektricitets-, gas, vatten- och värmemarknaden, c) att tillhandahålla service och underhåll för såväl försålda produkter som tillbehör samt för andra produkter och mjukvaruprogram hänförliga till avläsning av mätare, d) att även i övriga tillhandahålla lösningar för att bidra till att skydda energi och miljö samt för att bevara vatten-, elektricitets-, gas- och värmeresurser, och att främja och utveckla affärsverksamheten i bolaget och all annan aktivitet i samband med den ovan beskrivna verksamheten.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Kapborg, Pär Adam Johannes som är född 1968 och har titeln VD, Kapborg, Pär Adam Johannes som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Gowers, Mark som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Huijps, Adrianus Wilhelmus Antonius som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Stening, Carl Philip som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karin Maria som är född 1967 och har titeln SuppleantWesterlund, Kent Birger som är född 1951 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Pettersson, Karin Maria -Stening, Carl Philip Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Itron Sweden Aktiebolag har 556201-4257 som sitt organisationsnummer.