Statoil Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Statoil Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Statoil Aktiebolag i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Statoil Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1976-03-09 så har Statoil Aktiebolag varit registrerat. Idag är Statoil Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Statoil Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Torkel Knutssonsg. 24, 118 49, Stockholm. Vi ni istället prata med Statoil Aktiebolag så kan ni göra det på 08-4296000.

Bolaget skall bedriva produktion, lagring, distribution och handel med energi och energirelaterade produkter såsom petroleumbaserade bränslen och produkter, biobaserade bränslen och produkter, elektricitet, samt andra energiformer, smörjmedel och kemiska produkter, handel med bilistrelaterad service och försäljning av konsumentprodukter, förvalta aktier och fast egendom, utöva konsult och serviceverksamhet relaterat till verksamheten samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Solheim, Bent Rune som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Andersson, Sara Christina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Kirstein, Nils Håkan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Pihl, Hilde Fagerli som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Olsson, Björn Filip som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Statoil Aktiebolag har 556191-6437 som sitt organisationsnummer.