A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag

Stockholms län

Information

A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag har funnits sedan och 1973-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Primusg. 112, 112 67, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-4407640.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag har idag 556185-5486 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag

Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, konsult- och byggnads- verksamhet, fastighetsaffärer, formgivning, produktutveckling och försäljning av produkter inom inrednings- och möbelindustrin såsom beslag, möbler samt därmed förenlig verksamhet.

I A. Siljeström Arkitektkontor Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Siljeström, Anders Carl Olof som är född 1944 och har titeln VD, Siljeström, Anders Carl Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Pennou, Anastasios som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Pennou, Jenny Kristina som är född 1971 och har titeln Suppleant, Siljeström, Anna Margareta som är född 1947 och har titeln Suppleant, Lindholm, Ulla-Britt som är född 1942 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .