Aktiebolaget Trav och Galopp

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Trav och Galopp är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Trav och Galopp finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Trav och Galopp är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Trav och Galopp som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1973-05-09. Men sedan 1982-01-01 så har Aktiebolaget Trav och Galopp varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till 161 89 Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Trav och Galopp så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6272000.

Stockholm arbetar för att företag som Aktiebolaget Trav och Galopp ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Trav och Galopp. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall främja trav- och galoppsporten och efter regeringens tillstånd anordna vadhållning i samband med trav- och galopptävlingar och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Trav och Galopp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Denninger, Mats Johan -Nilsson, Stig Nils Remy Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Trav och Galopp och det är följande personer, Nilsson, Stig Nils Remy som är född 1949 och har titeln Extern VD, Denninger, Mats Johan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Kjell Anders Henry som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans Bertil Ingemar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Leif Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Holmgren, Anders Stefan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot.Lejon, Eva Maria som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungkvist, Hans Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundell, Claes-Ingvar Roland som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot.Rystedt, Eva Susanna som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot.Sandin, Kurt Patrik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot.Strömberg, Karin Lillian som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.Thörn, Ylva Britt Inger som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot.Janse, Yvonne Carola som är född 1959 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Holmström, John Fredrik Stefan som är född 1949 och har titeln Revisor.Gustafsson, Per Gustaf Johan som är född 1959 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Trav och Galopp är 556180-4161.