Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag

Stockholms län

Information

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag är ett bolag som finns i Stockholm. I Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Thegerström, Claes Peter Arne som är född 1947 och har titeln Extern VD, Bergman, Karl Johan som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dihné, Ingvar Bertil som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Per Olov som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Lindell, Per Erik Vilhelm som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Johan Stefan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Anna Anastasia som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Thuring, Lars Gustav Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Wibe, Sören Axel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotWijkman, Anders Ivar Sven som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotBrorman, Carina som är född 1958 och har titeln SuppleantEngkvist, Ingemar som är född 1957 och har titeln SuppleantGottfridsson, Ann Carina som är född 1961 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantHautakangas, Sami Mikael som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESLadeborn, Mats Tomas Roger som är född 1961 och har titeln SuppleantSturek, Åsa Martina som är född 1970 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantThuresson, Maud Christel som är född 1964 och har titeln SuppleantIrle, Björn Gunnar som är född 1965 och har titeln RevisorLarsson, Lars Gilbert som är född 1943 och har titeln RevisorJacobsson, Evy Ada Teresia som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantMalmsten, Gunilla Elise som är född 1946 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag på telefon 08-4598400.

Bolaget skall företaga utredningar om behov och tillgångar beträffande nukleärt material och tjänster inom kärnbränslecykeln för landets kärnkraftstationer, främja en samordnad upphandling, verkställa upphandling, taga initiativ till projekt inom bränslecykeln samt samordna, planera och vidtaga åtgärder för åstadkommande av en säker hantering och förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, liksom utöva med kärnbränslecykeln förenlig verksamhet.

Idag är Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1977-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergman, Karl Johan -Dihné, Ingvar Bertil -Thegerström, Claes Peter Arne Firman tecknas av en av -Bergman, Karl Johan -Dihné, Ingvar Bertil i förening med en av -Lindell, Per Erik Vilhelm -Persson, Per Johan Stefan -Thuring, Lars Gustav Ingemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag har 556175-2014 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.