Aktiebolaget Skarfin

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Skarfin hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Aktiebolaget Skarfin finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Skarfin tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolaget Skarfin har haft sedan 1995-01-01. Aktiebolaget Skarfin har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Skarfin så kan ni göra det genom att skicka er post till Hagaringen 13, 178 31, Ekerö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-390885.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolaget Skarfin Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Skarfin har idag 556174-7659 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Skarfin

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, ekonomisk och pedagogisk konsultverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Aktiebolaget Skarfin så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Milberg, Lars Bernhard som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Milberg, Eva Maria som är född 1958 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Norman, Hans Gustav som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .