Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag

Stockholms län

Information

Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1972-02-02. Men sedan 1976-01-01 så har Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Carl Gustafs v. 19, 217 42, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-120300.

Stockholm arbetar för att bolag som Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva försäljning av begagnade bilar, travhäströrelse och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Pettersson, Jan Åke -Pettersson, Matts Eric.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag och det är följande personer, Pettersson, Matts Eric som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jan Åke som är född 1958 och har titeln Suppleant, Garpenhag, Carl Peter som är född 1966 och har titeln Revisor, Sahlsten, Kent Rune som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Motorconsult, Matts Pettersson Aktiebolag är 556157-6462.