Avvecklingsinstallation Sverige AB

Stockholms län

Information

Avvecklingsinstallation Sverige AB är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Avvecklingsinstallation Sverige AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Avvecklingsinstallation Sverige AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Avvecklingsinstallation Sverige AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1971-09-28. Men sedan 1979-01-01 så har Avvecklingsinstallation Sverige AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Avvecklingsinstallation Sverige AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-59469450.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Avvecklingsinstallation Sverige AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Avvecklingsinstallation Sverige AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva service- inköps- och försäljningsverksamhet inom installationssektorn, särskilt VVS-fackhandeln, driva verksamhetoch eller franchising inom VVS- eller byggvarusektorn, äga aktier i bolag som bedriver sådan verksamhet eller vars verksamhet är inriktad på att lämna företag inom VVS-fackhandeln finansiellt eller annat bistånd, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Avvecklingsinstallation Sverige AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Avvecklingsinstallation Sverige AB och det är följande personer, Öhlund, Joacim Ingemar som är född 1973 och har titeln Likvidator, Karlström, Karl Magnus som är född 1954 och har titeln Revisor, Steen, Lars Olov som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, Hagman, Jan Erik som är född 1943 och har titeln Lekmannarevisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Avvecklingsinstallation Sverige AB är 556151-3317.