K.G.E. Processor Aktiebolag

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Stockholm och K.G.E. Processor Aktiebolag är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och K.G.E. Processor Aktiebolag är ett av dem. Statusen för K.G.E. Processor Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

K.G.E. Processor Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1971-06-14. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som K.G.E. Processor Aktiebolag ska trivas.

K.G.E. Processor Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall tillverka, försälja och montera maskiner, apparater och utrustningar huvudsakligen avsedda för rening respektive kylning och uppvärmning av luft, gaser och vätskor samt dessutom försäljning av apparatur för materialhantering för användning företrädesvis inom process-, kemi-, och livsmedelsindustrin, gruv-, järn-, pappers-, emballage-, och cellulosaindustrin, mekaniska verkstäder, tryckerier, varuhus, kontorsfastigheter etc ävenså att utföra servicearbeten å nämnda apparater och utrust- ningarrespektive att idka med någon av ovan angivna verksamhet förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att K.G.E. Processor Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1972-01-01.

Idag är K.G.E. Processor Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med K.G.E. Processor Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-56472260.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med K.G.E. Processor Aktiebolag är Ejefors, Per Anders Göran som är född 1966 och har titeln VD, Ejefors, Per Anders Göran som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejefors, Karl-Göran Henrik som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ejefors, Aloisia som är född 1941 och har titeln Suppleant, Zahlander, Hans Erik som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

K.G.E. Processor Aktiebolag har 556147-8644 som sitt organisationsnummer.