PricewaterhouseCoopers i Sverige AB

Stockholms län

Information

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där PricewaterhouseCoopers i Sverige AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har haft sedan 2006-08-01. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har funnits sedan och 2006-08-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till PricewaterhouseCoopers i Sverige AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Torsg. 21, 113 21, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-55533000.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är PricewaterhouseCoopers i Sverige AB Privat, ej börsnoterat.

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har idag 556126-4259 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Stjernström, Alf Kenneth i förening med en av -Börsvik, Hans Erik George -Clemedtsson, Peter Emil -Geijer, Wilhelm Reinhold Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för PricewaterhouseCoopers i Sverige AB

Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar yrkesmässig revision samt därmed förenlig verksamhet.

I PricewaterhouseCoopers i Sverige AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Börsvik, Hans Erik George som är född 1953 och har titeln Extern VD, Stjernström, Alf Kenneth som är född 1954 och har titeln Extern vice VD, Clemedtsson, Peter Emil som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Agefjäll, Siv Karin Anita som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Malin Margareta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Bengtsson, Göran Åke Ingmar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantBjörkman, Karl Thomas som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Claes Artur som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Lilly Jenny som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Göran Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotForsberg, Ernst Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotGeijer, Wilhelm Reinhold som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotHesselman, Anna som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotJönsson, Hans Per Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotLundin, Nils Anders Bengt som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotLundin, Yvonne Marie som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantNyllinge, Ulf Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotSteinbrecher, Henrik Kristian A som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotWelin, Eva Marie som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotForsmark, Ann-Sofie som är född 1979 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantGustavsson, Pär-Ola som är född 1968 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantLindqvist, Emil Alexander som är född 1970 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln RevisorJonsson, Bo Gunnar som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor.