Wijnjas Ostkällare Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Wijnjas Ostkällare Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Wijnjas Ostkällare Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Wijnjas Ostkällare Aktiebolag är ej momsregistretat och har organisationsnummer 556122-2505.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 08-131420 alternativt besöka eller skicka post till Wijnjas Ostkällare Aktiebolag på följande adress Scheeleg. 3, 112 23, Stockholm.

Wijnjas Ostkällare Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Wijnjas Ostkällare Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , , Wijnja, Els-Marie som är född 1947 och har titeln Suppleant , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva import-, detalj- och grossisthandel med livsmedel och restaurangrörelse, vidare skall bolaget driva handel och förvaltning av värdepapper och andra finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.