Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1965-04-20. Men sedan 2006-03-02 så har Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till 201 21 Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-176812.

Stockholm arbetar för att bolag som Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall idka rederirörelse i samband med passagerare- och godstransporter och därmed förenlig verksamhet ävensom klarering av fartyg och resebyråverksamhet, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd och det är följande personer, Bruzelius, Hans Christer som är född 1958 och har titeln Extern VD, Sjöström, Sven Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Turunen, Seija Kaarina som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Voionmaa, Erkki Tapani som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Lembrér Åström, Elna Carita E som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Finnlines Scandinavia Ltd är 556097-7323.