Schneidler Grafiska AB

Stockholms län

Information

Schneidler Grafiska AB är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Schneidler Grafiska AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Schneidler Grafiska AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Schneidler Grafiska AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1957-01-08. Men sedan 1987-01-01 så har Schneidler Grafiska AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Malaxg. 1, 164 74, Kista. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Schneidler Grafiska AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6325000.

Stockholm arbetar för att bolag som Schneidler Grafiska AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Schneidler Grafiska AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall driva handel med förnödenheter för grafisk och elektronisk industri, bedriva leasingverksamhet avseende industritillbehör för grafisk och elektronisk industri, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Schneidler Grafiska AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Schneidler Grafiska AB och det är följande personer, Skantze, Lars Jesper som är född 1961 och har titeln VD, Skantze, Lars Jesper som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Skantze, Jan Åke som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Skantze, Johan Kristoffer som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Åsell, Bo Kenneth som är född 1962 och har titeln Revisor, Cranning, Jeanette Elisabeth som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Schneidler Grafiska AB är 556064-2356.