Interverbum Globalization Services AB

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Aktiebolag som heter Interverbum Globalization Services AB. Det finns flera bolag som liknar Interverbum Globalization Services AB i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1950-11-01 så har Interverbum Globalization Services AB varit registrerat och sedan 1997-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Interverbum Globalization Services AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Interverbum Globalization Services AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Interverbum Globalization Services AB så kan ni göra det på 08-4578800.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag tillhandahålla tjänster avseende översättning, lokalisering, språkutbildning och informationsteknologi samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Agmén, Eva Marianne som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Sjögren, Bengt Peter Iwar B:son som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Sjögren, Ebba Maria Bengtsdotter som är född 1978 och har titeln Suppleant, Abrahamsson, Tord Gunnar Assar som är född 1947 och har titeln Revisor, Nilausen, Flemming Ronald som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firman tecknas var för sig av -Sjögren, Bengt Peter Iwar B:son -Agmén, Eva Marianne .

Interverbum Globalization Services AB har 556054-8132 som sitt organisationsnummer.