Wallstar Support AB

Stockholms län

Information

Wallstar Support AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Wallstar Support AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Wallstar Support AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Wallstar Support AB har haft sedan 2000-11-06. Wallstar Support AB har funnits sedan och 2001-01-02 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Wallstar Support AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Swedenborgsg. 19, 118 27, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7720500.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Wallstar Support AB Privat, ej börsnoterat.

Wallstar Support AB har idag 556052-4372 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Kleberg, Jonas Olof Gillis är den som för stunden ansvarar för Wallstar Support AB

Bolaget skall direkt eller indirekt, driva administrativ service och utöva annan i samband med nämnda verksamhetsgren närstående eller därmed eljest förenlig rörelse samt förvalta fast egendom.

I Wallstar Support AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kleberg, Jonas Olof Gillis som är född 1963 och har titeln VD, Kleberg, Jonas Olof Gillis som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglöw, Jan Olov som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvall, Curt Torbjörn som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Eskils, Anders Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagel, Nils Lennart Fredrik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotKPMG AB som är född och har titeln Revisor, Åkervall, Hans Lennart som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .