Odd Fellow-huset i Stockholm AB

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Odd Fellow-huset i Stockholm AB. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Aktiebolag. Odd Fellow-huset i Stockholm AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Odd Fellow-huset i Stockholm AB är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 556022-4601.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-52463361 alternativt besöka eller skicka post till Odd Fellow-huset i Stockholm AB på följande adress V. Trädgårdsg. 11 A, 111 53, Stockholm.

Odd Fellow-huset i Stockholm AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Odd Fellow-huset i Stockholm AB så sitter följande personer i styrelsen: , Strömlid, Kjell Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , . Fahlskog, Kerstin Eva Elisabet som är född 1945 och har titeln Suppleant , Nordelöf, Jan Roger Tarras som är född 1943 och har titeln Suppleant , Sundstedt, Bror Olov Ingemar som är född 1943 och har titeln Suppleant . . . . .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall anskaffa och anordna lämpliga lokaler för i Stockholm arbetande institutioner av Odd Fellow Orden samt förvalta och väl underhålla Odd Fellowhuset i Stockholm och dess inredning. Bolaget skall i fastigheten bedriva restaurangverksamhet och kunna utföra sådana aktiviteter som är befrämjande för Odd Fellowinstitutionens verksamhet. För ovanstående ändamål skall bolaget kunna äga och förvalta fast egendom och värdepapper.