Tornet Bostäder Stockholm AB

Stockholms län

Information

Tornet Bostäder Stockholm AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Tornet Bostäder Stockholm AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tornet Bostäder Stockholm AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Tornet Bostäder Stockholm AB har haft sedan 1994-01-01. Tornet Bostäder Stockholm AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Tornet Bostäder Stockholm AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Brantholmsgränd 72, 127 46, Skärholmen men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-55514800.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Tornet Bostäder Stockholm AB Privat, ej börsnoterat.

Tornet Bostäder Stockholm AB har idag 556015-4386 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Tornet Bostäder Stockholm AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Tornet Bostäder Stockholm AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wendel, Leif Göran som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Mats Ove Birger som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ifvarsson, Petra Jessica som är född 1973 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Svensson, Folke Torbjörn som är född 1953 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .