Fortum Dalälvens Kraft AB

Stockholms län

Information

Fortum Dalälvens Kraft AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Fortum Dalälvens Kraft AB finns. I Stockholm så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fortum Dalälvens Kraft AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Fortum Dalälvens Kraft AB har haft sedan 1994-01-01. Fortum Dalälvens Kraft AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Fortum Dalälvens Kraft AB så kan ni göra det genom att skicka er post till 115 77 Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6717000.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Fortum Dalälvens Kraft AB Privat, ej börsnoterat.

Fortum Dalälvens Kraft AB har idag 556007-3768 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Fortum Dalälvens Kraft AB

Bolaget skall äga och förvalta vattenkraftanläggningar för kraftproduktion jämte till anläggningarna och verksamheten hörande fast och lös egendom, inklusive aktier och andelar i andra kraftbolag och föreningar, samt att bedriva all övrig därmed förenlig verksamhet.

I Fortum Dalälvens Kraft AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andsten, Risto Sakari som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Andsten, Risto Sakari som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hult, Carl Göran som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jonsson Palmgren, Else Birgitta som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Mårtensson, Jan Ingvar Tommy som är född 1948 och har titeln Huvudansvarigrevisor.