Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Utländsk banks filial som heter Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige. Det finns flera verksamheter som liknar Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2007-07-24 så har Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige varit registrerat. Idag är Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige så kan man gör det genom att posta ett brev till Stureplan 19, 111 45, Stockholm. Vi ni istället prata med Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige så kan ni göra det på 08-7914800.

Filialen ska bedriva bankrörelse samt bedriva handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, förmedla kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverka vid transaktioner avseende sådana instrument, handla med finansiella instrument för egen räkning, förvalta annans finansiella instrument, ge garantier eller i annat fall medverka vid emissioner av fondpapper eller erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, lämna råd i finansiella frågor, ta emot värdepapper för förvaring, utföra valutaväxlingstransaktioner, låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, förmedla kredit till konsumenter, medverka till finansiering genom att förvärva fordringar och bedriva annan finansiell verksamhet som inte är tillståndspliktig eller som omfattas av bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Charpentier, Claes Robert Gunnar som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Borsos, Peter Andreas som är född 1969 och har titeln VD, Marcusson, Lars Jonas som är född 1960 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas i förening av -Borsos, Peter Andreas -Charpentier, Claes Robert Gunnar .

Kaupthing Bank hf, Island, Filial i Sverige har 516406-0492 som sitt organisationsnummer.