Nordnet Pensionsförsäkring AB

Stockholms län

Information

516406-0286 är organisationsnummer för bolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Nordnet Pensionsförsäkring AB är Försäkringsaktiebolag. Det finns idag flera olika Försäkringsaktiebolag i Stockholm som är den kommunen som Nordnet Pensionsförsäkring AB finns i.

Nordnet Pensionsförsäkring AB har varit registrerat sedan 2005-06-16 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 2005-12-08 vill man istället veta hur det står till med momsen för Nordnet Pensionsförsäkring AB så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Nordnet Pensionsförsäkring AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Stockholm som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Nordnet Pensionsförsäkring AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Palmgren, Helena Birgitta i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Nordnet Pensionsförsäkring AB så kan ni göra det på telefon genom 08-50633000 eller genom brev på följande adress:
Gustavslundsv. 139, 167 51, Bromma

Bolaget är ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förmedla direkt livförsäkring och därtill hörande återförsäkring i klasserna T,P och K. Verksamheten kommer att omfatta försäkringsklasserna 1 a (ålderspension och efterlevandeskydd), 1 b (premiebefrielseförsäkring), 3 (fondförsäkring) samt 4 (sjukförsäkring) enligt 2 kap. 3 b ! försäkringsrörelselagen (1982:713). Förmedlingen kommer att ske direkt eller via mäklare i Sverige. Bolaget får bedriva försäkringsrörelse i och utanför EES. Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företagstjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Nordnet Pensionsförsäkring AB och det är Palmgren, Helena Birgitta som är född 1976 och har titeln Extern vice VD, Östlund, Carl-Viggo Johannes som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Craelius, Per David Anton som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Gandrup, Max som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Svederman, Benkt Fredrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Rautio, Per Mathias som är född 1966 och har titeln AktuarieErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Peyron Lindström, Anna som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor,