IF Livförsäkring AB

Stockholms län

Information

IF Livförsäkring AB är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som IF Livförsäkring AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

IF Livförsäkring AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2005-05-19.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till 106 80 Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på IF Livförsäkring AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att företag som IF Livförsäkring AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för IF Livförsäkring AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl inom som utom Sverige meddela försäkring. Direkt livförsäkring får meddelas i klass 1 a och b (Livförsäkring och tilläggsförsäkring) Bolaget får driva försäkringsrörelse i samtliga ovanstående försäkringsklasser såväl inom som utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

Firmatecknare för IF Livförsäkring AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlgren, Carl Anders Johan -Ljunggren, Sten Åke -Mohlin, Greta Maria Katarina -Rehme, Dag -Schnitler, Bodil Helene T C -Torgrimsby, Nina Henriksen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till IF Livförsäkring AB och det är följande personer, Ljunggren, Sten Åke som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Torgrimsby, Nina Henriksen som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt utomlands inom EES, Schnitler, Bodil Helene T C som är född och har titeln Extern VD,Bosatt utomlands inom EES, Rehme, Dag som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Dahlgren, Carl Anders Johan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Mohlin, Greta Maria Katarina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot.Yttermyr, Lars Uno som är född 1960 och har titeln Aktuarie, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Strandh, Erik Peter som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för IF Livförsäkring AB är 516406-0252.