Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England

Stockholms län

Information

Filial finns det flera av i Stockholm och Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England är ett av dem. Statusen för Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England är att Bolaget är aktivt.

Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England är ett Filial och skapades 2006-12-22. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Filialen ska bedriva byggnads-, betong- och markverksamhet omfattande tomt, dränering samt vägarbeten.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England inte är momsregistrerat.

Idag är Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Uppgift om firmateckning saknas.

De som är på något sätt har med Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England är .

Skandinaviska Bygg-mark-betong Ltd, filial England har 516404-1633 som sitt organisationsnummer.