Tidskriften OPERA Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Tidskriften OPERA Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Tidskriften OPERA Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Tidskriften OPERA Ekonomisk förening som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-01-21. Men sedan 2003-05-15 så har Tidskriften OPERA Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Väringg. 27, 113 33, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Tidskriften OPERA Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6439544.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Tidskriften OPERA Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Tidskriften OPERA Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Verksamheten bedrivs inom Tidskriften OPERA. Föreningen ska aktivt verka för att öka och sprida intresset för opera och musikdramatik. För uppfyllande av ändamål och verksamhet ska föreningen anställa personal, dvs redaktör och redaktionssekreterare vilka i anställningsavtal och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

Firmatecknare för Tidskriften OPERA Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Torbjörn Eriksson och Sören Tranberg, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Tidskriften OPERA Ekonomisk förening och det är följande personer, Beeck, Hans-Ludwig som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Erik Torbjörn som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Rolf Yngve som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Tranberg, Kenth Sören som är född 1961 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Tidskriften OPERA Ekonomisk förening är 769609-2571.