Bostadsrättsföreningen Årstafältet

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Årstafältet. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Årstafältet i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2002-12-18 så har Bostadsrättsföreningen Årstafältet varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Årstafältet och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Årstafältet så kan man gör det genom att posta ett brev till Harplingegränd 8, 125 73, Älvsjö. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Årstafältet så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ferber, Björn Arne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ring, Bengt Gunnar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ring, Maret Yvonne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjökvist, Sven Ingvar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundling, Inger Marianne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Björn Anders som är född 1967 och har titeln SuppleantFredriksson, Florence Margaretha som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Årstafältet har 769609-1334 som sitt organisationsnummer.