Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 är ett bolag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Bredberg, Charlotte Elisabeth som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedenström, Anna Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglöf, Lars-Erik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Metodieva Mihaylova, Konstantina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallström, Hans Åke som är född 1947 och har titeln Suppleant, Kjörling, Patrik Hans-Oscar Johan som är född 1972 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 på telefon 073-0645569.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-12-08.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Akterspegeln 18 har 769607-9552 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.